SẢN PHẨM CỦA CHÚNG RÔI

MÁY ÉP NHỰA ZHAFIR

Thành công được tạo nên từ năng lực và tầm nhìn xa. Nhưng nó cũng cần nhiều hơn thế, đó là: sự kiên định để có thể bước trên một con đường rộng; sự quyết tâm để tin tưởng vào sức mạnh của chính mình; và thời điểm thích hợp. Sử dụng những hiểu biết về thị trường và kinh nghiệm của Haitian International tại thị trường quốc tế, chúng tôi đã thành công trong việc chuyển giao những ý tưởng mang tính cách mạng và các mô hình đổi mới thành các giải pháp chuyên nghiệp cho khách hàng của mình:

Máy ép phun chính xác toàn điện, tiết kiệm năng lượng với tỷ lệ giá / năng suất hấp dẫn. Những khả năng này tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho nhà sản xuất sản phẩm nhựa đồng thời mở ra những tầm nhìn hoàn toàn mới.

VE

DÒNG ZHAFIR VENUS

  • LỰC ĐÓNG KÌM: 400 – 8.000 kN
    MÁY TOÀN ĐIỆN

ZE

DÒNG ZHAFIR ZERES

  • LỰC ĐÓNG KÌM: 400 – 13.800 kN
    MÁY ĐIỆN

JE

DÒNG ZHAFIR JENIUS

  • LỰC ĐÓNG KÌM: 3.600 – 33.000 kN
    MÁY ĐIỆN-THỦY LỰC/ HAI THỚT